Автор: Урядовий портал
Дата: 11/10/07 11:19
 
Герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2007 р. № 1194
Київ

Про затвердження Державної цільової
соціальної програми “Хокей України”
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму “Хокей України” (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту включати визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ


Герб України
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. № 1194

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма “Хокей України”


Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 2008 — 2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя і відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Для України є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об’єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і приватних структур в обсягах, наведених у додатку 1.

Проблему передбачається розв’язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;

створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;

запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку хокею;

створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею;

удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;

залучення різних груп населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя;

сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм;

формування календаря національних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участі хокеїстів у міжнародних змаганнях;

створення системи проведення чемпіонату України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах;

удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових Олімпійських ігор;

активізацію економічної діяльності суб’єктів вітчизняного хокею;

підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на телебаченні та радіо;

покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в Україні.

Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;

посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 60 нових спортивних споруд із штучним льодом для хокею;

збільшити до 600—800 тис. чисельність осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 12 тис. школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше як 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та 60 відділень при спортивних клубах;

підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та проводити його у вищій лізі серед 8—10 та у першій — серед 6—8 команд;

повернути національну збірну команду України до елітної групи чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових Олімпійських іграх 2010 року, використовувати виступи українських хокеїстів як дієвий спосіб патріотичного виховання громадян та піднесення престижу України в світі;

запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею;

створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 2 646,75 млн. гривень, з них з державного бюджету — 960 млн., які насамперед спрямовані на будівництво спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.

Щорічний обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок державного бюджету, визначається виходячи з фактичних можливостей, а також з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.


Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 675 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 66, ст. 2556).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ___ __________ 2007 р. № _____ .

3. Державний замовник-координатор — Мінсім’ямолодьспорт.

4. Державні замовники — МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми — Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту.

6. Виконавці Програми — Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею України (за згодою).

7. Строк виконання: 2008—2012 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансуванняОбсяг фінансування, млн. гривеньУ томучислізароками
20082009201020112012
Державний бюджет960180190190200200
Місцеві бюджети469,168,684,492,9107,7115,5
Інші джерела1 217,65166,87191,99240,01294,19324,59
Усього2 646,75415,57466,39522,91601,89640,09

Додаток 2
до ПрограмиУрядовий портал, 04.10.2007
 
Поки що коментарів немає

 

* Ваш коментар буде доступний для редагування протягом 10 хвилин
Сторінка створена за 0.011 секунди