Автор: Судова влада України
Дата: 09/07/16 10:50
 
Айсберг в Кременчуге (Фото: Телеграф)
30 червня Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області розглянув позов фізичної особи-підприємця Мазура Сергія Володимировича до Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцької міської ради про визнання протиправним та скасування рішення.
Позивач в позові зазначав, що він є власником спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг», який розташований в м. Кременчуці по вул. Київській, 77. В 2010 році за його ініціативою створено громадську організацію «Хокейний клуб «Кременчук». В цьому ж році його було обрано президентом ГО «Хокейний клуб «Кременчук». З метою популяризації та розширення можливості населенню займатися таким видом спорту як хокей, а також для можливості проведення професійних хокейних змагань на міжнародному рівні ним прийнято рішення про доукомплектацію спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг» трибунами для глядачів, які б відповідали міжнародним стандартам проведення хокейних змагань.
Після початку робіт з встановлення трибун наприкінці 2015 року він дізнався, що виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради 25 грудня 2015 року було прийнято рішення №814. Вважає прийняте рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази по справі в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення з наступних підстав.
Судом достовірно встановлено, що позивач є власником спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг», який розташований в м. Кременчуці по вул. Київській, 77. Встановлено, що в 2010 році за ініціативою позивача створено громадську організацію «Хокейний клуб «Кременчук». В цьому ж році його було обрано президентом громадської організації «Хокейний клуб «Кременчук».

Встановлено, що позивач, виконуючи приписи Постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року №1194 «Про затвердження державної цільової соціальної програми «Хокей України», створив в м. Кременчуці професійну хокейну команду. Встановлено, що тренування та професійні ігри, команда проводить на льодовій арені спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг».
Встановлено, що з метою популяризації та розширення можливості населенню займатися таким видом спорту як хокей, а також для можливості проведення професійних хокейних змагань на міжнародному рівні позивачем було прийнято рішення про доукомплектацію спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг» трибунами для глядачів, які б відповідали міжнародним стандартам проведення хокейних змагань.

Встановлено, що з цією метою позивач звернувся до Кременчуцької міської ради з клопотанням про необхідність створення комфортних умов для перегляду спортивних змагань та можливості збільшення максимального числа глядачів на льодовій арені «Айсберг». Встановлено, що рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 07.08.2015 року №458 позивачу було погоджено розміщення на обєкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди - трибун для глядачів на площі 210 кв.м., з якої на землях комунальної власності 180 кв.м. Встановлено, що на виконання даного рішення, на замовлення позивача було виготовлено паспорт привязки тимчасової стаціонарної споруди трибун спортивно - оздоровчого комплексу «Айсберг». Встановлено, що між позивачем та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради в особі першого заступника міського голови було укладено договір №64 від 04.03.2015 року, щодо пайової участі в утримання обєкту благоустрою.

Встановлено, що наприкінці 2015 року позивач почав підготовчі роботи для встановлення трибун для глядачів спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг». Встановлено, що після початку даних робіт позивач дізнався, що виконкомом Кременчуцької міськради прийнято рішення №814 від 25.12.2015 року «Про призупинення дії рішення виконкому Кременчуцької міськради Полтавської обл. від 07.08.2015 року № 458».

Згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт» передбачено, що громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом. Це право забезпечується шляхом: вільного вибору видів спорту та фізкультурно - спортивних послуг; доступності та безпечності занять фізичною культурою, спортом; захисту прав та законних інтересів громадян; створення закладів фізичної культури і спорту; об'єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
Крім того, державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах: визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави; визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя; визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави; забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та тендерної рівності; гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту; забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів; сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп; утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту; створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту; забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян; забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту; забезпечення доступу інвалідів до спортивних споруд; заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту; орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.

Встановлено, що жодних порушень при встановленні трибун для глядачів спортивно-оздоровчого комплексу «Айсберг» позивач не допустив.
Вказану обставину в судовому засіданні підтвердив представник відповідача.
Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку, що прийняте оспорюване рішення відповідачем не породжує жодних правових наслідків від моменту його прийняття в розрізі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», але призводить до порушення права позивача.

Суд критично оцінює доводи представника відповідача, щодо численних скарг на дії позивача з боку громадськості, які надсилаються на адресу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, так як жодного належного та допустимого доказу, які б підтверджували доводи представника відповідача до суду надано не було, а заява представника відповідача про надання додаткового часу на збирання та подання до суду вказаних доказів, суд розцінює, як безпідставне затягування розгляду справи по суті.

На підставі викладеного суд постановив:
Позовну заяву фізичної особи-підприємця Мазура Сергія Володимировича задовольнити.
Визнати протиправним та скасувати рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради №814 від 25.12.2015 року «Про призупинення дії рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 07.08.2015 року №458 «Про погодження розміщення на обєкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди - трибун для глядачів по вул. Київській, 77 в м. Кременчуці фізичній особі-підприємцю Мазуру С.В.».
Постанова суду може бути оскаржена до Харківського Апеляційного адміністративного суду через Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області протягом 10-ти днів.

Джерело: Судова влада України  
Поки що коментарів немає

 

* Ваш коментар буде доступний для редагування протягом 10 хвилин
Сторінка створена за 0.032 секунди